Početna / Psi / Zaštita protiv buha i krpelja / Vectra 3D

Vectra 3D

Jedna aplikacija sprječava infestaciju buhama tijekom mjesec dana. Također sprječava razmnožavanje buha tijekom dva mjeseca nakon primjene, inhibicijom leženja jajašaca (ovicidna aktivnost) i inhibicijom nastanka odraslih jedinki iz jajašaca koje legu odrasle buhe (larvicidna aktivnost).

Veterinarsko-medicinski proizvod ima perzistetntnu akaricidnu i repelentnu aktivnost protiv infestacije krpeljima (Rhipicephalus sanguineus i Ixodes ricinus tijekom mjesec dana i Dermacentor reticulatus do tri tjedna).
Ako su krpelji prisutni u vrijeme primjene veterinarsko-medicinskog proizvoda, možda neće biti moguće ubiti sve krpelje unutar prvih 48 sati, ali mogu biti ubijeni unutar tjedan dana. Za uklanjanje krpelja preporučuje se korištenje odgovarajućeg instrumenta.

Tretman osigurava perzistentnu repelentnu aktivnost (sprječava hranjenje). Sprječava ugrize papatača (Phlebotomus perniciosus), komaraca (Culex pipiens, Aedes aegypti) i stajskih muha (Stomoxys calcitrans) tijekom mjesec dana nakon primjene. Tretman osigurava trajnu insekticidnu aktivnost protiv komaraca (Aedes aegypti) i stajskih muha (Stomoxys calcitrans) tijekom mjesec dana.

Jedan ml sadrži 54 mg dinotefurana, 4,84 mg piriproksifena i 397 mg permetrina.

Kontraindikacije:
Ne primjenjivati na mačkama.
Nije sigurno za primjenu na gravidnim kujama i kujama koje doje.
Ne smije se primjenjivati na štenadi mlađoj od 7 tjedana i lakšoj od 1,5 kg.
Ne primjenjivati na jedinkama koje su preosjetljive na aktivne ili pomoćne tvari pripravka.

* ZA PROIZVOD NIJE POTREBAN VETERINARSKI RECEPT

Top brendovi – najbolje za vaše ljubimce

WordPress Video Lightbox Plugin