Opći uvjeti korištenja internetske stranice i trgovine

Molimo da se prije početka korištenja internetske stranice www.sape.hr (dalje u tekstu: Stranica) pružatelja usluga, društva M.A.I.R. d.o.o.sa sjedištem u Zagrebu, Bolnička 96, 10090 Zagreb upoznate s Općim uvjetima korištenja internetske stranice. Imate li kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, molimo obratite se na adresu e-pošte info@sape.hr.

OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU

Prodavatelj je tvrtka M.A.I.R. d.o.o.
Direktor: Marijan Sokačić
Tvrtka je registrirana i upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu (Tt-13/8573-4) MBS 080842988
Matični broj: 4014502
OIB: 77004483342
Sjedište: Bolnička cesta 96, 10090 Zagreb
TEL: 098 4 333 29
E-MAIL: info@sape.hr
Adresa za dostavu pošte: Bolnička 96,10090 Zagreb
IBAN: HR3723600001102341654

Prihvaćanje Općih uvjeta

Pristupanjem internetskoj stranici www.sape.hr (dalje u tekstu: Stranica) ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga, prihvaćate Opće uvjete korištenja internetske stranice www.sape.hr (Opći uvjeti), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne Stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo prestanite koristiti Stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Promjene Općih uvjeta i Stranice

1.M.A.I.R.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na Stranici. Nastavak pristupanja Stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. M.A.I.R. d.o.o. savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta radi upoznavanja s eventualnim promjenama.
2.M.A.I.R.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i Stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje Stranicom.
3.Vaša je dužnost i obveza koristiti Stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. M.A.I.R.d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja Stranica kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

Korištenje Stranice i interakcija korisnika

Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na Stranici.
Dužni ste brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati. M.A.I.R. d.o.o. primjenjuje određene tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitio Vašu korisničku lozinku, međutim, unatoč svim naporima da zaštiti istu, može doći do zlouporabe Vaše korisničke lozinke. M.A.I.R.d.o.o. će odmah nakon što primijeti ili nakon što prijavite zlouporabu Vaše korisničke lozinke postupiti kako bi zaštitio Vaša prava. Prijavu zlouporabe možete izvršiti slanjem e-poruke na e-adresu info@sape.hr
Obvezujete se da se nećete koristiti Stranicom, odnosno njezinim sadržajem i uslugama kako bi:
Se predstavljali u cilju vlastite promocije;
Naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
Poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima;
Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
Maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
Obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
Prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan softver ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme
Reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
Provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, neželjenu poštu, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
Sugerirali Vašu povezanost sa stranicom;
Kršili bilo koji pozitivan propis.
Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.
Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj Stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.
Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika Stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. M.A.I.R. d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

Sadržaj i usluge

Stranica Vam omogućuje korištenje različitih sadržaja i funkcija. Sadržaje stvara M.A.I.R. d.o.o., njegovi suradnici i partneri, ali i Vi, korisnici. M.A.I.R. d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku ukloniti sadržaje i materijale na stranici, uključujući i Vaše sadržaje i materijale.
Objavljivanje Vaših sadržaja na Stranici ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke M.A.I.R. d.o.o. niti da je on s njima suglasan ili ih podržava na bilo koji način.
M.A.I.R. d.o.o..ne odgovara za sadržaje koje objavljuju korisnici. Za isti su odgovorni isključivo korisnici koji ga objave.
M.A.I.R. d.o.o. ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.
Stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije te veze (linkove) do drugih internetskih stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. M.A.I.R. d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno, točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba. M.A.I.R. d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane M.A.I.R. d.o.o. samo zbog postojanja veze s internetskom Stranicom.
M.A.I.R. d.o.o. do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u vezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na Stranici.
Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (sadržaj) objavljeni na Stranici, preneseni preko Stranice ili povezani (linkani) sa Stranice isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. M.A.I.R. d.o.o. ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema M.A.I.R. d.o.o., a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od M.A.I.R. d.o.o. te nadoknaditi M.A.I.R. d.o.o. svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.
M.A.I.R. d.o.o. zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. M.A.I.R. d.o.o. također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave. Navedeno ne utječe na prava koje korisnici imaju u odnosu na svoj sadržaj koji predstavlja osobne podatke, a koja su im zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Recenzije

Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

Autorska prava

Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Stranici, uključivo i svi sadržaji koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i M.A.I.R. d.o.o.
Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge internetske stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
Urednički sadržaj Stranica je vlasništvo M.A.I.R. d.o.o.
Korištenjem Stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja Stranica na način da iste pregledavate za osobne svrhe, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:
Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, njihovih nositelja i M.A.I.R. d.o.o.
Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka M.A.I.R. d.o.o.
Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.
Radi izbjegavanja svake dvojbe M.A.I.R. d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj Stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja Stranice, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samoj Stranici.
Objavom Vašeg sadržaja (natječaja, profila, komentara i sl.) na Stranici dajete M.A.I.R. d.o.o. pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. M.A.I.R. d.o.o. ima pravo takav sadržaj objavljivati (na društvenim mrežama ili dr.), reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.

Odgovornost

M.A.I.R. d.o.o. do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu Stranice uključujući, ali ne ograničavajući se na neuspjele prijave/registracije korisničkog profila.
Stranicu koristite isključivo na vlastitu odgovornost. M.A.I.R. d.o.o. kao niti jedna treća osoba povezana s njim, ne jamče ni na koji način da upotreba Stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj Stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja Stranice te i iz drugih razloga za koje nije odgovoran M.A.I.R. d.o.o..
Upoznati ste i suglasni s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan kontrole M.A.I.R. d.o.o., pa iz toga razloga M.A.I.R. d.o.o. ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. M.A.I.R. d.o.o. do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske Stranice.

Jamstva korisnika

Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na Stranicu dajete M.A.I.R. d.o.o. sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja: Da je autor navedenog sadržaja, odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
Da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
Da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
Da korištenje tih sadržaja na Stranici neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, M.A.I.R. d.o.o., drugim korisnicima ili trećim osobama;
Da su sadržaji prema Vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.
Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema M.A.I.R. d.o.o. zbog Vaše povrede ovih Općih uvjeta, uključujući i gore navedena jamstva, preuzeti na sebe, te da ćete M.A.I.R. d.o.o. i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

Opće odredbe

Na odnos između Vas i M.A.I.R. d.o.o. primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
U dokumentu Izjava o privatnosti koji je dostupan na stranici detaljno je opisano kako koristimo Vaše osobne podatke, koja prava kao ispitanik imate i kako ih ostvariti. Molimo Vas da se prije davanja Vaših osobnih podataka upoznate s istom.

Opći uvjeti internetske trgovine

Molimo da se prije početka korištenja usluga internetske trgovine (usluga) na internetskoj stranici www.sape.hr (dalje u tekstu: Stranica) društva M.A.I.R. d.o.o.sa sjedištem u Zagrebu, Bolnička 96, Zagreb, upoznate s Općim uvjetima internetske trgovine. Imate li kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, molimo obratite se na adresu e-pošte info@sape.hr. Ovi uvjeti internetske trgovine definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda ponuđenih na internetskoj stranici. Isporučitelj (prodavatelj) proizvoda ponuđenih u internetskoj trgovini PET SHOP ŠAPE je M.A.I.R. d.o.o., a kupac robe je posjetitelj internetskog kataloga koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski obrazac za narudžbu i pošalje ga prodavatelju.

Korištenjem usluge Internet trgovine i/ili narudžbom putem Stranice prihvaćate ove Opće uvjete internetske trgovine i Opće uvjete internetske stranice dostupne ovdje, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga M.A.I.R. d.o.o.koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ako se ne slažete s navedenim, molimo nemojte koristiti usluge, odnosno Stranicu.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem internet stranice www.sape.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito interpretativni učinak direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.sape.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su internet i elektronička pošta.

Sadržaj web stranice www.sape.hr je dostupan na hrvatskom jeziku.

Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik. Na sklopljene ugovore o kupoprodaji primjenjuje se hrvatsko pravo.

Ako je bilo koji dio ovih Općih uvjeta poslovanja suprotan (ili postane suprotan) prisilnim propisima primjenjuju se odredbe tih prisilnih propisa.

M.A.I.R. d.o.o.ulaže svaki razuman napor da svoje obveze iz ovih Općih uvjeta ispuni uredno i na vrijeme. Pritom, M.A.I.R. d.o.o. ne odgovara za svako neispunjavanje obveza prouzrokovano izvanrednim okolnostima (višom silom).

Ugovor o kupnji proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

Korištenje Usluge i narudžba

Kupnja putem usluge vrši se tako registrirani korisnik ili gost naručuje dostupne proizvode (proizvodi) koje bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja postavki zaslona računala, razlike u načinima na koje ljudsko oko percipira boje i sl., M.A.I.R. d.o.o.ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama prikazanima na zaslonu računala. Prilikom eventualne reklamacije ne možete se pozvati na fotografiju proizvoda ako uz nju stoji opis “razne boje”, “razni okusi”, “razne veličine”, “razni oblici” i slični navodi koji podrazumijevaju da se proizvod može razlikovati od slike.
Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Narudžbe se obrađuju od ponedjeljka do petka od 09.00 do 20.00 sati. Proizvode birate iz kataloga internetske trgovine PET SHOP ŠAPE (www.sape.hr) koji je uređen prema vrsti kućnih ljubimaca (psi, mačke, ribe, glodavci i sl.), kategoriji proizvoda (hrana, oprema i sl.), cijeni itd. po izboru internetske trgovine PET SHOP ŠAPE. Ponuda se neprekidno nadopunjava.
M.A.I.R.d.o.o. ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi.
Narudžba proizvoda vrši se elektronskim putem. Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Klikom na ikonu košarice mogu se pregledati svi odabrani proizvodi, a klikom na ikonu “Naruči” dovršava se narudžba. Proizvodi su naručeni u trenutku kad prođu cijeli postupak narudžbe.
Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran.
U obrascu za kupnju postoji opcija za upis drugačije adrese dostave. Ako kupac označi polje Moja adresa naplate i dostave je ista podrazumijeva se da je adresa za isporuku jednaka adresi naručitelja/platitelja.
Na adresu e-pošte bit će poslana potvrda narudžbe naslovljena “Obavijest o zaprimljenoj narudžbi” koja potvrđuje da je narudžba zaprimljena, s podacima o M.A.I.R. d.o.o. kao prodavatelju i osobi kojoj se mogu podnositi prigovori; —
Naručenim proizvodima i njihovom nazivu;
Cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja;
Troškovima dostave proizvoda;
Odabranom načinu plaćanja
Nakon primljene narudžbe, administrator provjerava sve stavke narudžbe i dostupnost artikala.
U slučaju da M.A.I.R.d.o.o.iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s Vama će, telefonom ili elektroničkom porukom, stupiti u kontakt operater u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.
Ukoliko niste zaprimili potvrdu narudžbe putem e-pošte u roku od 24 sata od podnošenja narudžbe ili Vam proizvodi nisu isporučeni na način naveden u e-poruci, molimo obratite se na adresu e-pošte info@sape.hr ili na broj telefona 01/34 99 326, od ponedjeljka do petka od 09:00 do 20:00 sati.
U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kontaktirajte operatera na adresu e-pošte info@sape.hr ili na broj telefona 01/34 99 326 od ponedjeljka do petka od 09:00 do 20:00 sati.
M.A.I.R. d.o.o.zadržava pravo ne isporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

Proizvodi i cijene

Putem usluge možete naručiti većinu proizvoda. Iznimno, pojedini proizvodi se zbog veličine, lomljivosti i sl. ne mogu kupiti putem usluge. Njih se može kupiti isključivo na maloprodajnim mjestima PET SHOP ŠAPE-a. Zamrznute proizvode nije moguće kupiti on line putem www.sape.hr, već samo direktno u trgovini.
Ako uz naziv proizvoda stoji oznaka “razne boje”, “razni okusi”, “razne veličine”, “razni oblici” i sl., nije moguće naručiti specifično obilježje (primjerice točno određenu boju ili oblik proizvoda).
Sve cijene proizvoda izražene su u kunama (kn) i uključuju porez na dodanu vrijednost.
Cijena proizvoda ne uključuje troškove dostave i oni se posebno iskazuju.
M.A.I.R. d.o.o.može povremeno uvesti popuste na kupnju putem usluge koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se takvi popusti neće odnositi na jasno naznačene proizvode u kategoriji “Akcijski artikli”.
Cijene proizvoda su podložne promjeni do trenutka potvrde narudžbe.
Cijene pojedinih proizvoda u internetskoj trgovini www.sape.hr mogu biti niže nego cijene istih proizvoda u dućanima, neovisno o tome je li proizvod na akcijskom sniženju ili ne.

Sigurnost i obrada osobnih podataka

Obrada osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićena je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Kako bi zaštita podataka bila potpunija, navedene povjerljive informacije o karticama (broj, datum isteka i CVV kod) ne pohranjuju se na serveru.

Transakcijom putem kartice upravlja treća strana koja zaprima broj kreditne kartice i ostale osobne podatke isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije. M.A.I.R. d.o.o.ne snosi odgovornost u slučaju neovlaštenog korištenja osobnih podataka i/ili broja kreditne kartice.

M.A.I.R. d.o.o.ne odgovara za zlouporabe kartica koje su posljedica korištenja usluge na računalu bez odgovarajuće zaštite.

Kartica se tereti tek nakon što M.A.I.R. d.o.o.potvrdi narudžbu i pripremi paket, kako bi se izbjeglo terećenje za robu koja se eventualno ne može isporučiti.Više o zaštiti osobnih podataka prikupljenih prilikom transakcije te detalje vezane uz obradu osobnih podataka od strane M.A.I.R. d.o.o.možete pronaći u našoj Izjavi o privatnosti.

Materijalni nedostaci

M.A.I.R. d.o.o.odgovara za materijalne nedostatke proizvoda, sukladno primjenjivim propisima. Kupac je obvezan obavijestiti M.A.I.R. d.o.o.o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 14 od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dva mjeseca od prijelaza rizika na Kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti M.A.I.R. d.o.o.u roku od 14 dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Nedostatak postoji:

1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
5) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
6) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora
7) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
8) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
9) ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
10) ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje M.A.I.R. d.o.o.ne odgovara:

M.A.I.R. d.o.o.ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati, ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka M.A.I.R. d.o.o.može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

uklanjanje nedostatka,
predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao M.A.I.R. d.o.o.naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

M.A.I.R. d.o.o.ima pravo odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je M.A.I.R. d.o.o. nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da M.A.I.R. d.o.o. neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako M.A.I.R. d.o.o. u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi M.A.I.R. d.o.o. da ugovor održava na snazi.

Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. Teret dokaza da je nedostatak neznatan obavit će vještak, te ako se dokaže da je materijalni nedostatak značajan, ide na račun M.A.I.R. d.o.o., a ako se dokaže da je nedostatak neznatan, ide na račun kupca, kao i u situaciji da se utvrdi da nedostatka nema.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.

Prijava reklamacije trebala bi sadržavati ime i prezime kupca, adresu, broj narudžbe, naziv artikla te, radi bržeg rješavanja vašeg predmeta, fotografije oštećenja, odnosno nedostataka. Prijava reklamacije možete poslati putem emaila na: info@sape.hr ili pošaljete na adresu M.A.I.R. d.o.o., Bolnička 96, 10090 Zagreb. Prodavatelj će prihvatiti reklamaciju i u drugom obliku.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, prodavatelj ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke koje nisu pokriveni jamstvom i/ili nakon isteka jamstvenog roka, prodavatelj će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu M.A.I.R. d.o.o., Bolnička 96, 10090 Zagreb ili elektroničkom poštom na info@sape.hr u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, te kada se utvrdi da je ambalaža očuvana, a proizvod nema vidljive tragove korištenja.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Potrošač je dužan vratiti artikl u neoštećenoj originalnoj ambalaži, na M.A.I.R. d.o.o., Bolnička 96, 10090 Zagreb, svaki radni dan od 9,00- 20,00h, uz prethodnu najavu na e-mail info@sape.hr. Potrošač može koristiti i obrazac za povrat robe:

PET SHOP ŠAPE_OBRAZAC_ZA_JEDNOSTRANI_RASKID_UGOVORA.docx 

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u poslovnicama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije, primjerice, montirati, koristiti niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.

U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima:

  1. predmet ugovora je roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora,
  2. predmet ugovora je roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,
  3. predmet ugovora je zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
  4. predmet ugovora je roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
  5. potrošač je posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u roku u slučaju:
Isporuke proizvoda koji nije naručen;
Isporuke proizvoda kojem je istekao rok trajanja;
Isporuke proizvoda koji ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.
U slučaju da želite zamijeniti ispravan i nekorišten proizvod koji Vam ne odgovara (primjerice zbog neodgovarajuće veličine i sl.), molimo da se u roku od 14 dana od dana dostave obratite na adresu e-pošte: info@sape.hr ili na broj telefona 01/3499326 od ponedjeljka do petka od 09:00 do 20:00 sati, te da u istome roku proizvod u originalnoj ambalaži vratite na adresu M.A.I.R. d.o.o., Pet shop Šape, Gospodska 26, 10090 Zagreb, uz naznaku “Povrat proizvoda”.
Po primitku proizvoda u originalnoj ambalaži M.A.I.R.d.o.o. će Vam bez naplate troškova dostave poslati zamjenski proizvod po Vašem izboru. Kupac će biti terećen za iznos razlike u cijeni.

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu:
M.A.I.R. d.o.o., Bolnička 96, 10090 Zagreb, elektroničkom poštom na info@sape.hr
Kako bi potrošaču M.A.I.R. d.o.o.odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.
M.A.I.R. d.o.o.bez odgađanja će, po primitku prigovora, potrošaču potvrditi primitak istog.
Odgovor na prigovor potrošača M.A.I.R. d.o.o.zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.
U slučaju eventualnog spora M.A.I.R. d.o.o.i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.
Rješavanje sporova je moguće pred centrima za mirenje.
Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Ažurirano 15. listopada 2023.