Politika privatnosti

Izjava o privatnosti

Opće informacije

Društvo M.A.I.R. d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Bolnička 96, 10090  (dalje u tekstu: Društvo i/ili Voditelj obrade) od Vas prikuplja i obrađuje određene osobne podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.
Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi dati korisnicima svojih usluga jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.
Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.
Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirajte našu osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka e-porukom na adresu e-pošte info@sape.hr
Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti korisnici će biti obaviješteni na web stranici www.sape.hr
Možemo Vas putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na internetskoj stranici uvijek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.
Ova Izjava o privatnosti stupa na snagu na dan objave na Stranici i primjenjuje se od 15. Listopada 2023. godine.

Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka

Ova Izjava o privatnost objašnjava:
Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja o Vama;
Način na koji Voditelj obrade pribavlja Vaše osobne podatke;
Načine na koje Voditelj obrade koristi Vaše podatke;
Osnove na temelju kojih Voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke;
S kime Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke;
Kako Voditelj obrade štiti Vaše osobne podatke.

Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje

OVoditelj obrade prikuplja samo one osobne podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.
Voditelj obrade može prikupljati Vaše osobne podatke kada obavlja svoje poslovanje, uključujući kada se Vi obraćate Voditelju obrade, tražite informacije od Voditelja obrade, koristite internetsku stranicu Voditelja obrade ili koristite usluge Voditelja obrade.
Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje od Ispitanika uključuju:
-osobne podatke za identifikaciju: ime i prezime, spol, datum i godina rođenja, OIB;
-podaci za kontakt: adresu prebivališta, mjesto i poštanski broj, e-mail adresu i broj mobilnog telefona;
-podatke o kupovini: povijest kupovine usluga Voditelja obrade, broj narudžbe, IBAN, prodajno mjesto, naziv kupljenog proizvoda/usluge, vrijeme reklamirane kupovine/usluge, broj računa;
-tehničke podatke (broj posjeta stranici, ili primitak i korištenje materijala i komunikacija koje šalje Voditelj obrade Ispitaniku elektroničkim putem) prikupljeni putem kolačića (tzv.cookies);
-podatke o transakcijama izvršenim putem stranice (ime, prezime, adresa prebivališta ili broj mobilnog telefona, e-mail adresa, IP adresa, parcijalni broj bankovne kartice, banka, vrsta bankovne kartice, iznos, vrijeme i lokacija transakcije);
-podatke o ljubimcu: podaci o imenu, vrsti, spolu i datumu rođenja kućnih ljubimaca Ispitanika.

Voditelj obrade ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.

Način prikupljanja osobnih podataka

Voditelj obrade prikuplja osobne podatke Ispitanika na različite načine, uključujući:
-kao dio poslovnih procesa Društva (uvid u identifikacijske dokumente) te za vrijeme ispunjavanja obveza Društva iz ugovora o kupoprodaji proizvoda Društva ili drugih ugovora sklopljenih između Društva i Ispitanika
-za vrijeme praćenja stranica, uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od Društva;
-prijavom na neki od naših nagradnih natječaja,
-prijavom za primanje newslettera
-kada Ispitanik dostavi informacije tijekom izravne komunikacije s Društvom (npr. predajom obrasca za prigovor potrošača), uključujući osobnu komunikaciju s osobljem Društva i online komunikaciju putem stranice ili e-maila, uključujući i objave Ispitanika na stranici, te
od trećih strana (uključujući na primjer Facebook i druge društvene mreže).
Kada Voditelj obrade prikuplja Vaše osobne podatke na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja Vam je navedena u vrijeme prikupljanja tih podataka.
Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su traženi podaci određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, neće Vam biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Svrha i razdoblje čuvanja osobnih podataka

Kada Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke, čini to kako bi:
-ispunio svoje obveze iz ugovora o prodaji proizvoda Društva ili drugih ugovora sklopljenih između Društva i Ispitanika;
-radi ponude usluga Društva na tržištu, uključujući slanje publikacija i detalja događanja Ispitanicima;
-unaprijedio usluge Društva, mjerio zadovoljstvo uslugama Društva i proveo nagradne natječaje;
-radi analize i administriranja stranice, uključujući nadzor upotrebe stranice;
-učinio dostupnim podatke koje je zatražio Ispitanik;
-ispunio bilo koju svoju pravnu obvezu.

MARKETING TE RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE USLUGA DRUŠTVA

Voditelj obrade kao pružatelj usluge internetske trgovine obrađuje od korisnika usluga (Ispitanika) sljedeće osobne podatke: ime, prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta, mjesto, poštanski broj, broj mobilnog telefona, OIB i e-mail adresu, podatke o transakcijama (ime, prezime, adresa prebivališta ili broj mobilnog telefona, e-mail adresa, IP adresa, parcijalni broj bankovne kartice, banka, vrsta bankovne kartice, iznos, vrijeme i lokacija transakcije) te broj narudžbe i IBAN.

Neke od navedenih podataka za identifikaciju, kontakt podataka i drugih podataka Ispitanika prikupljenih prilikom kreiranja web shop narudžbi (email) ili ako ste se prijavili na Internet stranici za primanje newslettera Voditelj obrade koristi i radi slanja marketinških poruka, newslettera, sms/viber poruka te anketa ili upitnika kojima Društvo mjeri zadovoljstvo korisnika usluga Društva.

Ispitanik ima pravo prigovoriti obradi svojih osobnih podataka ukoliko ne želi više primati navedene marketinške poruke, newslettere, sms/viber poruke i ankete/upitnike te se može odjaviti u bilo kojem trenutku klikom na link „Odjava“ u svakom newsletteru i slanjem e-maila na: info@sape.hr

Ukoliko ispunjavate ankete ili upitnike kojima Društvo mjeri zadovoljstvo korisnika usluga Društva ili provodi istraživanje tržišta, moguće je da će Društvo od Vas prikupljati neke osobne podatke definirane predmetnom anketom u marketinške svrhe i/ili druge svrhe navedene u samoj anketi.

Društvo u vezi internetske prodaje obrađuje i podatke o započetim narudžbama i poslanim narudžbama registriranih korisnika radi praćenja navika kupaca proizvoda Društva kako bismo Vam putem newsletter poruka dali prijedlog za druge proizvode za koje smatramo da će Vas također zanimati, te unaprjeđenja svojih proizvoda i usluga.

Kada Društvo organizira nagradne natječaje u svrhu svoje promocije može od Vas, uz identifikacijske i kontakt podatke, zatražiti i neke dodatne osobne podatke definirane pravilima natječaja.

Osobne podatke za identifikaciju, kontakt podatke, korisničke podatke i tehničke podatke Ispitanika Voditelj obrade može koristiti kako bi saznao:

Čitate li e-mailove ili druge materijale Društva, uključujući newsletter, bilo preuzimanjem privitaka u e-mailovima ili otvaranjem poveznica (linkova);

Otvarate li web poveznice, poveznice za odjavu ili poveznice na događanja uključene u e-mail poruke i marketinške materijale Društva;

Posjećujete li i kako posjećujete stranicu nakon što otvorite poveznice koje Vam je Društvo dostavilo. Ovo radimo korištenjem softvera koji postavlja kolačiće na Vaš uređaj koji prate ovu aktivnost i bilježe istu. Molimo provjerite Obavijest o korištenju kolačića objavljenu na stranici, za više informacija o načinu upravljanja i uklanjanja kolačića.

Voditelj obrade čuva osobne podatke prikupljene u ove svrhe trajno, odnosno do trenutka prigovora Ispitanika na obradu osobnih podataka (ako je primjenjivo) ili povlačenja privole Ispitanika (ako je ista potrebna za pojedinu svrhu za koju su osobni podaci prikupljeni) nakon čega ih briše odnosno uništava. Iznimno, u odnosu na osobne podatke prikupljene u svrhu nagradnog natječaja, Voditelj obrade osobne podatke Ispitanika čuva samo onoliko vremena koliko je nužno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni, ali ne duže od šest mjeseci od uručenja nagrade te ih nakon toga briše odnosno uništava. Tehničke podatke prikupljene u ovu svrhu putem kolačića Voditelj obrade čuva kako je to navedeno u Obavijesti o kolačićima.

Navedeni osobni podaci prikupljaju se u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o kupoprodaji proizvoda Društva ili drugog ugovora sklopljenog između Društva i Ispitanika od strane Voditelja obrade kao pružatelja usluge, i izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rješavanje zahtjeva korisnika (Ispitanika) i sporova s korisnicima (Ispitanika).
Osobni podaci prikupljeni u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Voditelja obrade se, u slučaju registriranih korisnika (Ispitanika), čuvaju trajno ili do brisanja korisničkog računa registriranog korisnika, u kojem slučaju se trajno čuvaju samo podaci o provedenim transakcijama. Voditelj obrade ne čuva osobne podatke neregistriranih korisnika (Ispitanika), osim podataka o provedenoj transakciji koji se čuvaju trajno. Podaci o transakcijama čuvaju se trajno zbog zakonske obveze Voditelja obrade sukladno važećim računovodstvenim propisima. Iznimno od navedenog, podatak o IBAN-u Ispitanika čuva se samo do izvršenja transakcije na račun (IBAN) Ispitanika radi ispunjenja obveze Voditelja obrade na povrat plaćenih sredstava, nakon čega se isti podaci brišu.

Korištenje stranice

Voditelj obrade, kao pružatelj usluga internetske stranice www.sape.hr u svrhu posjete stranici, upravljanja i administriranja stranice, rješavanja problema, može obrađivati sljedeće osobne podatke: adresu prebivališta, mjesto i poštanski broj, e-mail adresu i broj mobilnog telefona.
Ujedno Društvo na stranicama koristi kolačiće (tzv. cookies) i putem njih prikuplja određene osobne podatke. Molimo provjerite našu Obavijest o korištenju kolačića.
Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu se čuvaju trajno ili do brisanja korisničkog računa korisnika (Ispitanika).

ISPUNJAVANJE PRAVNIH OBVEZA VODITELJA OBRADE

Pored svega navedenog, podatke za identifikaciju, podatke za kontakt i podatke o transakcijama izvršenima putem stranice i podatke o narudžbama Voditelj obrade obrađuje i radi ispunjavanja svojih pravnih obveza, uključujući, ali ne ograničavajući se na pravne obveze s osnove računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa ili propisa o zaštiti potrošača.
Voditelj obrade obrađuje od potrošača svojih proizvoda (Ispitanika) podatke za identifikaciju (ime i prezime), kontakt podatke (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, email adresu i broj mobilnog telefona) i podatke o kupovini (prodajno mjesto, naziv kupljenog proizvoda/usluge, vrijeme reklamirane kupovine/usluge, broj računa) dobivene putem obrasca za prigovor potrošača, u svrhu rješavanja prigovora potrošača iz ugovora o kupoprodaji proizvoda/ili pružanju usluga Društva.
Osobni podaci prikupljeni u svrhu rješavanja prigovora potrošača čuvaju se godinu dana od dana primitka prigovora potrošača (Ispitanika), a u slučaju pokretanja nekog od postupaka pred nadležnim tijelima, do okončanja postupka po pravnim lijekovima.
U drugim slučajevima, osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu (ispunjavanje pravnih obveza voditelja obrade) pohranjuju se na razdoblje propisano zakonskim propisima.

Osnove za obradu osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:
-izvršavanje ugovora o kupoprodaji usluga Društva ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i Društva
-legitimni interes Voditelja obrade i to za:pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom,
-praćenje posjeta Ispitanika internet stranici, praćenje otvaranja datoteka, e-mail poruka, poveznica koje Voditelj obrade upućuje Ispitaniku,
-radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između Ispitanika i Društva,
-radi dijeljenja osobnih podataka s povezanim društvima Voditelja obrade i trećim osobama kako je to detaljno navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti,
-radi praćenja kupovnih i drugih navika i preferencija
-radi slanja newslettera te sms/viber poruka s prilagođenim ponudama ili obavijesti o popustima
-radi slanja newslettera te sms/viber poruka s prilagođenim ponudama za neregistrirane korisnike na temelju njihovi podataka iz web narudžbe
-izričite privole ispitanika za sudjelovanje u nagradnim natječajima i upitnicima/anketama u svrhu izričito navedenu u pravilima pojedinog natječaja ili u pojedinoj anketi/upitniku, te slanje marketinški poruka putem newslettera ili putem sms/viber
-radi ispunjavanja pravnih obveza Voditelja obrade (npr. rješavanja prigovora potrošača).

Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke

Podatke koje dostavljate Društvu, Voditelj obrade neće dijeliti ni sa jednom trećom stranom.

Voditelj obrade može dijeliti osobne podatke i s nadzornim tijelima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo dijeljenje podataka nužno. Osim ukoliko nam je zabranjeno zakonom, poduzet ćemo sve razumne napore kako bi Vas Društvo prethodno obavijestilo o takvom odavanju Vaših osobnih podataka.
Društvo ne dozvoljava da Vaši osobni podaci budu dostupni trećim osobama u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako ste dali svoju izričitu privolu u tu svrhu.

Zaštita Vaših osobnih podataka

Društvo zaštitu osobnih podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitili vaše osobne podatke. Društvo kriptira određene osjetljive informacije koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, kako bi osigurali da su osobni podaci Ispitanika sigurni.

Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te Društvo ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranice te nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.

U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja.

Kako bi zaštitilo osobne podatke Ispitanika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Spomenuto održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka i angažiramo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Prava ispitanika

Društvo zaštitu osobnih podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitili vaše osobne podatke. Društvo kriptira određene osjetljive informacije koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, kako bi osigurali da su osobni podaci Ispitanika sigurni.

Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te Društvo ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranice te nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.

U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja.

Kako bi zaštitilo osobne podatke Ispitanika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Spomenuto održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka i angažiramo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Podnošenje prigovora – Voditelj obrade nastoji osigurati najviše standarde pri obradi osobnih podataka i ozbiljno pristupa rješavanju svakog prigovora ispitanika.
Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju Voditelj obrade provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Voditelja obrade (M.A.I.R. d.o.o. Zagreb, Bolnička 96,10090 Zagreb n/r Voditelj obrade – ne otvarati) ili putem e-mail adrese: info@sape.hr
Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu- Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, 10000 Zagreb.
Pravo na pristup: Svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.
Pravo na ispravak: Ako Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od Voditelja obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo kakvih promjena Vaših osobnih podataka putem e-maila: info@sape.hr kako bismo ažurirali Vaše podatke.
Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Voditelja obrade možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih je obrađivao protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obveza arhiviranja.
Pravo na ograničenje obrade: Od Voditelja obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
-ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji omogućava Voditelju obrade provjeru točnosti tih podataka;
-ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade podacima;
-ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva; ili
-ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.

Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od Voditelja obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
-ako te podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i
-ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

U određenim okolnostima, svaki ispitanik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke koji se odnose na njega trećim osobama.

Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili s očitom namjerom zlouporabe, Voditelj obrade može naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, postoji mogućnost da Društvo neće moći postići svrhe obrade navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili da nećete moći koristiti naše usluge. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, važno je da razumijete kako Društvo može i dalje nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.

Posljedice nedavanja osobnih podataka i upravljanje privolama

U slučaju nedavanja Vaših osobnih podataka koje Društvo traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora o kupoprodaji naših usluga ili drugih ugovora između Društva i ispitanika, ugovor ne može biti sklopljen, budući da Voditelj obrade neće biti u mogućnosti izvršiti ugovor.

Privolu koju ste dali Voditelju obrade za pojedinu svrhu obrade koja se temelji na privoli možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Davanje i povlačenje privole možete izvršiti slanjem e-maila na e-mail adresu info@sape.hr

Profiliranje i automatizirano donošenje odluka

Osobne podatke registriranih korisnika koji se odnose na podatke za kontakt, podatke o povijesti kupovine i dobrovoljne podatke o kućnim ljubimcima, koristimo i radi profiliranja korisnika u svrhu prilagođavanja marketinških obavijesti, unaprijeđenja prodaje te istraživanja tržišta.

U tom smislu, Društvo obrađuje podatke poput mjesta stanovanja radi identificiranja potreba svojih korisnika na pojedinim teritorijalnim područjima, dok podatke o kućnim ljubimcima i povijesti kupovine obrađuje u svrhu identificiranja i prilagođavanja preferencijama potrošača te personaliziranog direktnog marketinga.

Društvo u pravilu ne koristi automatizirano donošenje odluka.

Povjerljivost podataka trećih osoba

Ova Izjava o privatnosti odnosi se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Voditelj obrade prikuplja od Ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem stranice www.sape.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko internetske stranice www.sape.hr posjetite jednu ili više drugih stranica, preporučamo da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Društvo nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

Obavijest o korištenju kolačića (tzv. cookies)

Ova Izjava o privatnosti odnosi se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Voditelj obrade prikuplja od Ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem stranice www.sape.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko internetske stranice www.sape.hr posjetite jednu ili više drugih stranica, preporučamo da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Društvo nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

Obavještavamo Vas kako Društvo na svojim web stranicama koristi kolačiće (tzv. cookies).

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete našem Internet mjestu (www.sape.hr). To omogućuje Internet mjestu da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom kretanja kroz njega. Kolačići na našem Internet mjestu nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također nisu povezani s neželjenim porukama (spamom), ne spremaju korisničko ime i lozinku i nisu namijenjeni za oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili adrese elektroničke pošte neće biti spremljene – Internet mjesto ne može pristupiti Vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Kolačići koje koristimo na ovoj stranici su tehnički kolačići, potrebni za funkcioniranje ovog Internet mjesta, ne možemo ih isključiti te za korištenje takve vrste kolačića ne trebamo vašu privolu. Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Treba napomenuti da naše Internet mjesto funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

Kolačići prema trajanju:

Stalni kolačići

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, postavke jezika ili postavke o kolačićima tako da ih ne morate ponovno unositi prilikom svakog idućeg posjeta. Stalni kolačići mogu ostati na računalu ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama.

Privremeni kolačići

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju privremene podatke, poput npr. posljednjih nekoliko stranica koje ste otvorili na Internet mjestu koje posjećujete ili stavki u košarici za kupnju ukoliko ste na Internet mjestu koje je specijalizirano za Internet prodaju.

Kolačići prema izvoru:

Kolačići prve strane (first party cookie)

Kolačići prve strane dolaze s Internet mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića Internet mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom Internet mjestu.

Kolačići treće strane (third party cookie)

Kolačići treće strane dolaze s drugih Internet mjesta, a koje se nalaze na Internet mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića druga Internet mjesta mogu pratiti korištenje Interneta na Internet mjestu kog gledate u marketinške svrhe.

Društvo na svojim web stranicama koristi kolačiće prema sljedećim funkcijama:

Nužni kolačići (uvijek aktivni)

Nužni za funkcioniranje Internet mjesta i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Ti kolačići ne pohranjuju nikakve informacije koje bi vas mogle identificirati.

Statistički kolačići (mogu se uključiti/isključiti niže u Postavkama)

Omogućuju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju.

Marktinški kolačići (mogu se uključiti/isključiti niže u Postavkama)

Služe za praćenje korisnika kroz web stranice i prikazivanje ciljanih oglasa.

Koristimo kolačiće u svrhu osiguravanja rada svih funkcija internetskog portala koji su nužni za normalno funkcioniranje stranice te bez kojih nije moguće pristupiti stranici. Takvi kolačići ne mogu se isključiti ili izbrisati jer bez njih stranice ne bi ispravno funkcionirala. Međutim, navedeni kolačići (ASP.NET Sessionld) ne pohranjuju nikakve osobne podatke, već isključivo tehničke podatke potrebne za ispravan rad stranice. Navedeni cookie traje 60 minuta.

Pored navedenih kolačića nužnih za rad stranice, Društvo koristi i kolačiće koji omogućavaju prepoznavanje korisnika pri ponovnom posjetu stranici u svrhu prilagođavanja određenih sadržaja posebno za Vas te za analizu stranice koristimo softver za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje stranica. Time Društvo stječe dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete svoje ponude.

Navedeni software za analizu, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Osobni podaci koje navedeni kolačići prikupljaju su: pristanak na kolačiće – CookieWarningAgreed, kolačić koji povezuje košaricu s neregistriranim korisnikom – CartStorageID, registrirani korisnik je odabrao „Zapamti me“ kod prijave u sustav – IntranetUserld; korisnik je glasao na anketi – PollAnswered˂ID˃ i informacija da je korisnik dao ocjenu na nešto da ne može opet (kriptiran sadržaj cookie-a) -Rating˂Naziv weba˃.

Kolačiči iz prethodne točke imaju sljedeće trajanje: CookieWarningAgreed: 90 dana; CartStorageID: 90 dana ili custom postavka; IntranetUserId: 90 dana; PollAnswered<ID ankete>: Ne ističe; Rating<Naziv weba>: Ne ističe.

Nadalje, na stranici se mogu nalaziti i kolačići trećih strana (kao što su Google Analytics, Facebook i sl.) kao i kolačići za oglašavanje te slične poveznice, a koji također mogu prikupljati određene osobne podatke o Vama. Te kolačiće ne postavlja i ne kontrolira Društvo. Za više informacija o tome kako se treća strana koristi kolačićima te na koji način možete istima upravljati, molimo Vas da posjetite odgovarajuće web stranice treće strane. Kolačići trećih strana koji se koriste na stranici su: Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti.

Kolačići za analizu, kolačići trećih strana i kolačići za oglašavanje te slični kolačići mogu se pohraniti na Vaše računalo samo uz Vaš izričit pristanak. Takve kolačiće inače možete, putem odgovarajućih postavki na browseru, isključiti ili izbrisati.

Upravljati kolačićima možete odabirom postavki u izborniku svog preglednika. Svoju privolu za korištenje kolačića možete uvijek povući na isti način, odabirom postavki u izborniku svog preglednika.

Većina internetskih preglednika prihvaća kolačiće, ali obično možete promijeniti postavke preglednika da odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da vas jednostavno obavijesti kad su novi kolačići poslani na Vaš uređaj.

Kako biste postavili Vaš preglednik da odbija kolačiće, pogledajte upute o pomoći davatelja preglednika (koje se inače nalaze pod izbornicima “Pomoć”, “Alati” ili “Uredi”).

Napominjemo da se određene funkcionalnosti stranice mogu izgubiti ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne briše kolačić iz Vašeg preglednika. To morate učiniti sami u izborniku preglednika.

Vaše osobne podatke prikupljene pomoću kolačića ne dijelimo s trećim osobama bez Vašeg izričitog pristanka. Navedene podatke Google Analytics čuva trajno, a korisnik ih može izbrisati kada poželi.

Prava ispitanika i ostale informacije u odnosu na osobne podatke koje o Vama prikupljaju kolačići možete pronaći u ovoj Izjavi o privatnosti.

O svakoj promjeni ove Obavijesti korisnici će biti obaviješteni na web stranici www.sape.hr

Ako imate bilo kakvih pitanja vezano za ovu obavijest, molimo vas kontaktirajte nas na info@sape.hr