Početna / Psi / Zaštita protiv buha i krpelja / Advantix spot on za pse

Advantix spot on za pse

Advantix Spot-on je ektoparaziticid za lokalnu primjenu, a sadržava imidakloprid i permetrin. Ova kombinacija djeluje insekticidno i akaricidno te kao repelent.

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje za liječenje i sprečavanje infestacije pasa buhama (Ctenocephalides canis i Ctenocephalides felis).

Buhe na psima ugibaju unutar jednog dana nakon primjene VMP-a. Jednom primjenom VMP-a sprječava se daljnja infestacija pasa buhama tijekom četiri tjedna. Ovaj VMP se može primijeniti kao dio strateškog programa za suzbijanje alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (engl. flea allergy dermatitis, FAD).
VMP se primjenjuje za suzbijanje invazije pasa s Trichodectes canis.

Ovaj VMP ima akaracidni i repelentni učinak za krpelje (tijekom četiri tjedna za Rhipicephalus sanguineus i Ixodes ricinus i tijekom tri tjedna za Dermacentor reticulatus).

Odbijanjem i usmrćivanjem krpelja Rhipicephalus sanguineus, VMP smanjuje vjerojatnost prijenosa patogena Erlichia canis, te na taj način smanjuje rizik od pseće erlihioze. U ispitivanjima je dokazano da smanjenje rizika počinje 3 dana nakon primjene VMP-a i traje 4 tjedna.

Krpelji na psima mogu ostati pričvršćeni i vidljivi i dva dana nakon primjene VMP-a, stoga se preporuča istovremeno s primjenom ovog VMP-a ukloniti sve krpelje sa životinje, kako bi se spriječilo da se pričvrste i nahrane krvlju.

Jednokratna primjena VMP-a ima repelentni učinak za papatače (za rod Phlebotomus papatasi tijekom dva tjedna i za rod Phlebotomus perniciosus tijekom tri tjedna), za komarce (za Aedes aegypti tijekom dva tjedna i za Culex pipiens tijekom četiri tjedna), te za stajske muhe (Stomoxys calcitrans) tijekom četiri tjedna.

Ovaj VMP tijekom najviše tri tjedna smanjuje mogućnost infekcije s Leishmania infantum koju prenose papatači (Phlebotomus perniciosus). Učinak VMP-a je posljedica djelovanja na vektore.

Proizvod se može koristiti tijekom graviditeta i laktacije.
Samo za vanjsku primjenu, na kožu. VMP treba primijeniti samo na neoštećenu kožu.

Uputa za primjenu:
Iz pakiranja treba izvaditi jednu pipetu. Pipetu treba držati uspravno te zaokrenuti i skinuti kapicu. Kapicu treba okrenuti naopako i njen drugi kraj staviti na vrh pipete. Kapicu treba zaokrenuti tako da se probuši plastična membrana na vrhu pipete, a potom treba maknuti kapicu s pipete.

Za pse teže od 10 kg:
Dok pas mirno stoji cijeli sadržaj jedne pipete ravnomjerno treba nanijeti na 4 mjesta na koži leđa od međulopatičnog područja do korijena repa. Na svakom mjestu dlaku treba razmaknuti tako da se vidi koža. Vrh pipete stavi se psu na kožu i nježno istisne dio otopine. Ne smije se primijeniti suvišna količina otopine na jedno mjesto jer u tom slučaju otopina može postrano ‘skliznuti’ sa psa.
Kontraindikacije:
Zbog nedostatka odgovarajućih podataka VMP se ne smije primjenjivati štenadi mlađoj od 7 tjedana ili lakšoj od 1,5 kg. Odgovarajući VMP mora se koristiti prema tjelesnoj masi psa.
VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatne tvari ili bilo koju pomoćnu tvar.
VMP se ne smije primjenjivati mačkama (vidi odjeljak Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama).

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti), ako je nužno:
Nisu uočene nuspojave u zdrave štenadi i odraslih pasa, koji su bili tretirani 5 puta većim dozama od preporučenih te kod štenadi kuja koje su liječene 3 puta većim dozama od preporučenih.

Karencija(e):
Nije primjenjivo.

Posebne mjere pri čuvanju:
Ne zamrzavati.
Nakon otvaranja aluminijske vrećice treba čuvati na suhom mjestu pri temperaturi do 30 °C.

Posebne mjere opreza prilikom odlaganja neupotrijebljenog veterinarsko-medicinskog proizvoda ili otpadnih materijala dobivenih primjenom tih proizvoda:
Nakon primjene treba zatvoriti pipetu čepom.
Veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije odlagati u otvorene vode ili kućni otpad.

Advantix spot on za pse 4-10kg:
Volumen (mL) = 1,0
Imidakloprid (mg/kg t.m.) = 10-25
Permetrin (mg/kg t.m.) = 50-125

Popis pomoćnih tvari:
Butilhidroksitoluen (E321)
N-metilpirolidon
Triglicerid, srednje dužine lanca (Miglyol 812)
Citratna kiselina

Advantix spot on za pse 10-25kg:
Volumen (mL) = 2,5
Imidakloprid (mg/kg t.m.) = 10-25
Permetrin (mg/kg t.m.) = 50-125

Popis pomoćnih tvari:
Butilhidroksitoluen (E321)
N-metilpirolidon
Triglicerid, srednje dužine lanca (Miglyol 812)
Citratna kiselina

Advantix spot on za pse 25-40kg:
Volumen (mL) = 4,0
Imidakloprid (mg/kg t.m.) = 10-16
Permetrin (mg/kg t.m.) = 50-80

Popis pomoćnih tvari:
Butilhidroksitoluen (E321)
N-metilpirolidon
Triglicerid, srednje dužine lanca (Miglyol 812)
Citratna kiselina

Top brendovi – najbolje za vaše ljubimce

WordPress Video Lightbox Plugin